Obținerea certificatului de deces

Vă putem ajuta cu obținerea certificatului de deces.

Întocmirea actului de deces se face la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civilă de la primăria în a cărei rază s-a produs decesul. Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și zia în care se face declarația.

Au obligația de a face declarația de deces:

 • Membrii familiei;
 • Rudele decedatului;
 • În lipsa persoanelor enumerate mai sus obligația de a declara decesul în Romania le revine colocatarilor, vecinilor, administrației imobilului, medicului sau altă persoană din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
 • În cazul decesului unei persoanei în penitenciar sau într-o instituție de protecție socială, obligația de a face declarația de deces revine administrației instituției penitenciarului.

Documente necesare declarării decesului:

 • Certificat medical constatator al decesului întocmit și semnat de medicul care a făcut constatarea/Salvarea/spital (după caz), în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări și ștersături;
 • Actul de identitate al persoanei decedate;
 • Certificat de naștere și de căsătorie, după caz;
 • Livret militar sau, după caz, adeverința de recrutare, pentru persoanele supuse obligațiilor militare până la 60 ani;
 • Actul de identitate al declarantului decesului;
 • Actul de întreținere a decedatului (dacă este cazul)

În cazuri speciale:

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, declarația se face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În astfel de cazuri este necesară dovada eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face doar cu aprobarea parchetului.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute mai sus, va depune în scris motivul neprezentării acestora și datele de stare civilă ale decedatului.

După întocmirea actului de deces, ofițerul de stare civilă eliberează declarantului adeverința de înhumare sau de incinerare a cadavrului.
Adeverința de înhumare sau de incinerare a cadavrului se eliberează într-un singur exemplar, în cazul în care declarantul decesului nu mai deține adeverința, la solicitarea acestuia se poate elibera un duplicat.

Formulare completate de solicitant:

 • Declarație cu moștenitorii legali și testamentari în cazul în care decedatul a avut domiciliul pe raza Municipiului Brasov.
 • Declarație cu motivele neprezentării actului de identitate sau livretului militar ale decedatului.
 • Cerere de înregistrare a decesului în cazul nerespectării termenul legal.

Notă: toate documentele se depun in original si copie.

Certificatul de deces (se obține în baza actelor menționate, de la starea civilă sau primăria localității in raza căreia a survenit decesul).

Înhumarea sau incinerarea unui cetățean român al cărui deces s-a produs și s-a înregistrat în străinătate se face pe baza adeverinței eliberate de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea.
Adeverința se întocmește pe baza certificatului de deces eliberat de autoritățile străine și a traducerii legalizate a acestuia.

Când decesul cetățeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică a României, adeverința se întocmește pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatică sau de oficiul consular de carieră.

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătorești definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor de la:

 • locul de naștere al celui declarat mort;
 • domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naștere a fost întocmit la autoritățile locale din străinătate;
 • domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morții în situația în care locul nașterii și domiciliul declarantului nu sunt cunoscute.

În Brașov, documentele se depun la Primaria Municipiului Brasov, Serviciul Stare Civilă – BIROUL 27 – INREGISTRARI DECESE (Intrarea din strada N.Iorga) | Tel: 0268 416 550 int. 168

Program:

 • Luni – Joi: 08:30 – 16:30
 • Vineri: 08:30 – 14:00
 • Sambata: 09:00 – 13:00
keyboard_arrow_up