Obținerea pensiei neîncasate

Pensia sau alte drepturi restante de pensie care nu au fost încasate de către pensionar în luna în care a avut loc decesul se pot plăti către soțul/soția supraviețuitor, copii, părinți sau alți moștenitori. 

Dosarul cu actele necesare pentru plata pensiei decedatului se depun la Casa Teritorială de Pensii a județului/sectorului unde își avea domiciliul persoana decedată. 

 Acte necesare pentru obținerea pensiei neîncasate:

  • Cerere tipizată, completată de solicitant;
  • Certificatul de deces, în original și copie;
  • Actul de identitate al solicitantului, în original și copie;
  • Cuponul de pensie al persoanei decedate;
  • Actul de stare civilă al solicitantului care să ateste gradul de rudenie cu persoana decedată (în original și copie);
  • Certificatul de moștenitor, în original și copie.

În Brașov, documentele se depun la Casa Județeană de pensii Brașov: str. 13 Decembrie nr. 43 | tel. 0268 418 055

Program:
Luni – Joi: 8:00 – 16:00
Vineri: 8:00 – 12:00

Actele se depun la ghișeele 2 sau 4.

După depunerea documentelor menționate, se eliberează o adeverință pe baza căreia se ridică pensia din luna respectivă (în cazul în care modalitatea de plată a pensiei este mandatul poștal).

Adeverința poate fi obţinută de către:

  • soţul supravieţuitor;
  • copiii persoanei decedate (dacă fiica decedatului și-a schimbat numele în urma căsătoriei, este necesar să prezinte și certificatul de căsătorie, în copie și original);
  • moştenitorul legal al decedatului.

Drepturile pot fi solicitate la Casa de Pensii în intervalul de timp stabilit de lege (maximum 3 ani de la data decesului). Totuși, recomandarea noastră este ca dosarul cu acte să fie depus cât mai repede posibil. 

Plata pensiei se face pentru luna în cursul căreia a avut loc decesul, doar dacă aceasta nu a fost deja încasată de către pensionar, înainte de deces. 

IMPORTANT: În cazul în care persoana decedată a beneficiat și de indemnizația de Veteran de Război, documentele se depun în dublu exemplar. 

keyboard_arrow_up