Pași de urmat pentru înmormântare

Venim în sprijinul familiilor îndurerate cu o gamă completă de servicii funerare, adaptate în funcție de cerințe și nevoi. Vă stăm la dispoziție pentru consultanță și îndrumare.

Ce putem face noi:

 • Constatarea decesului și eliberarea certificatului constatator al decesului;
 • Toaletarea și îmbrăcarea persoanei decedate;
 • Îmbălsămare și eliberarea certificatului de îmbălsămare; 
 • Sicriu echipat și cruce; 
 • Personal pentru manipularea sicriului; 
 • Preluare de la morga spitalului/Medicina Legală/domiciliu;
 • Transportul persoanei decedate la domiciliu, cimitir sau capelă;
 • Transport în ziua înmormântării; 
 • Transport funerar în altă localitate sau județ; 
 • Microbuz pentru participanții la înmormântare; 
 • Aranjamente florale funerare, jerbe și coroane;
 • Coșul funerar: colivă și produse de patiserie; 
 • Articole funerare necesare ritualului de înmormântare: prosoape, batiste, candele, etc. 
 • Pregătirea dosarului pentru obținerea certificatului de deces de la Primărie.
 • Pregătirea pachetelor cu produse pentru ziua înmormântării;
 • Pregătirea dosarului pentru obținerea ajutorului de deces și a ultimei pensii neîncasate.

Dumneavoastră vă ocupați de:

 • Obținerea certificatului de deces de la primăria în raza căreia a avut loc decesul;
 • Pregătirea locului de veci și programarea orei de înmormântare.

Certificatul constatator al decesului

Ca întreg procesul înmormântării să fie mai ușor, am adunat la un loc toate informațiile de care aveți nevoie în această situație – de la documente legale până la datele de contact ale instituțiilor care se vor ocupa cu eliberarea documentelor. 

Certificatul constatator al decesului poate fi eliberat numai de către un medic, în urma evaluării. Colaborăm cu cadre medicale acreditate care pot elibera certificatul constatator al decesului, sau putem obține certificatul de la medicii din spital (în cazul deceselor produse în unitățile spitalicești).

Certificatul de deces

Întocmirea actului de deces se face la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civilă al primăriei în raza căreia s-a produs decesul.

Declararea decesului se face în termen de maximum 3 zile de la data încetării din viață a persoanei. Acest termen cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia. 

Au obligația de a face declarația de deces:

 • Membrii familiei;
 • Rudele decedatului.

În lipsa membrilor familiei, obligația de a declara decesul în România le revine colocatarilor, vecinilor, administrației imobilului, medicului sau altei persoane din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

În cazul decedării persoanei în penitenciar sau într-o instituție de protecție socială, obligația de a face declarația de deces revine administrației instituției.

Documentele necesare pentru declararea decesului:

 • Certificatul medical constatator al decesului, întocmit și semnat de medicul care a făcut constatarea (în certificatul medical constatator trebuie să apară cauza decesului);
 • Actul de identitate al persoanei decedate;
 • Certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;
 • Livret militar sau, după caz, adeverința de recrutare, pentru persoanele supuse obligațiilor militare până la vârsta de 60 de ani;
 • Actul de identitate al celui care declară decesul;
 • Actul de întreținere al decedatului (dacă este cazul).

În cazuri speciale:

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declararea decesului se face în termen de 48 ore (termen calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului). În astfel de cazuri este necesară dovada eliberată de poliţie sau de Parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces. Dacă decesul nu a fost declarat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face doar cu aprobarea Parchetului.

În cazul în care nu se pot prezenta documentele necesare declarării decesului, se va depune o cerere care cuprinde motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului. 

După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului adeverinţa de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar. La cerere, se poate elibera și duplicat.

Formulare completate de solicitant:

 • Declarație cu moștenitorii legali sau testamentari, în cazul în care decedatul a avut domiciliul pe raza Municipiului Brașov;
 • Declarație ce cuprinde motivele neprezentării actului de identitate sau livretului militar ale decedatului;
 • Cerere de înregistrare a decesului în cazul nerespectării termenului legal.

Notă: toate documentele se depun în original și copie.

Certificatul de deces se obține, în baza actelor menționate, de la starea civilă sau primăria localității în raza căreia a survenit decesul. 

În Brașov, documentele se depun la Primăria Municipiului Brașov.

Serviciul Stare Civilă – BIROUL 27 – ÎNREGISTRĂRI DECESE (intrarea din strada N. Iorga) 

Program:
• Luni – Joi: 08:30 – 16:30
• Vineri: 08:30 – 14:00
• Sâmbătă: 09:00 – 13:00 

Tel: 0268 416 550, int. 168

Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate se face pe baza adeverinţei eliberate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de primăria în raza căreia urmează să se facă înhumarea sau incinerarea. Adeverinţa se întocmeşte pe baza certificatului de deces eliberat de autorităţile străine şi a traducerii legalizate al acestuia. 

Dacă decesul s-a înregistrat la misiunea diplomatică a României, adeverinţa se întocmeşte pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatică sau de oficiul consular de carieră.

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, la serviciul public comunitar local de evidenţă al persoanelor de la:

 • locul de naştere al celui decedat;
 • domiciliul celui decedat, în cazul în care actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate;
 • domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul declarantului nu sunt cunoscute. 
keyboard_arrow_up