Obtinerea pensiei neincasate

Obtinerea pensiei neincasate

In multe cazuri ne-am intalnit cu familii indoliate care au intrebat cum se procedeaza pentru a beneficia de plata pensiei pentru luna in care a avut loc decesul. Regasiti mai jos actele necesare si informatiile care va pot ajuta in obtinerea pensiei neincasate.
Legea nr. 19/2000, la art. 97 ne spune ca pensia care nu a fost incasata de catre pensionar pe durata vietii, pentru luna in care a avut loc decesul (sau alte drepturi restante de pensie cuvenite si neincasate pana la deces) se plateste catre sotul / sotia supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori.
Dosarul cu actele necesare pentru plata pensiei decedatului se depun la Casa Teritoriala de Pensii a judetului/sectorului unde isi avea domiciliul persoana decedata.

        ACTE NECESARE PENTRU PLATA SUMELOR RAMASE NEINCASATE DE CATRE  PENSIONARUL DECEDAT:
CERERE TIPIZATĂ completata la toate rubricile de catre solicitant
• CERTIFICATUL DE DECES (ORIGINAL+COPIE)
• ACT DE IDENTITATE solicitant (ORIGINAL + COPIE)
• CUPON DE PENSIE DECEDAT
• ACTE DE STARE CIVILA solicitant DIN CARE SA REZULTE GRADUL DE RUDENIE CU DECEDATUL (ORIGINAL + COPIE)
• CERTIFICAT DE MOSTENITOR (ORIGINAL + COPIE)

CASA JUDETEANA DE PENSII BRASOV

STR. 13 DECEMBRIE NR 43A

TEL. 0268-418.055

PROGRAM:
LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI ORELE 8.00 – 16.00
VINERI ORELE: 8.00-12.00
ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEUL NR. 2 SAU LA GHISEUL NR. 4

In baza acelorasi documente, pentru pensia pe luna decesului ce urmeaza a fi incasata de la factorul postal, se elibereaza o ADEVERINŢĂ pe baza căreia se ridică pensia din luna respectivă (pentru cele pentru care modalitatea de plata este MANDAT)

ADEVERINŢA o poate obţine :
– soţul supravieţuitor cu certificat de nastere (original+ copie), certificat de căsătorie (original + copie), carte de identitate (original+copie).
– copiii persoanei decedate cu certificat naştere ( original+copie), carte identitate (original + copie)
– dacă solicită fiica şi are alt nume cu cu certificat naştere( original+copie) certificat de căsătorie (original+copie), carte de identitate (original+copie)
– moştenitorul legal al acestuia ĩn baza actelor doveditoare ( certificat de atestare a calităţi succesorale).

Drepturile pot fi solicitate Casei de Pensii in cadrul termenului general de prescriptie, respectiv in perioada de 3 ani calculati cu incepere de la data decesului. Recomandarea noastra este de a depune dosarul cu acte cat mai repede posibil.
Plata pensiei se va face pentru luna in cursul careia a decedat persoana, indiferent de zilele sau orele scurse din luna respectiva si doar daca pensia nu a fost deja incasata de catre pensionar inainte de deces.

IMPORTANT: In cazul in care persoana decedata a beneficiat si de indemnnizatia de VETERAN DE RAZBOI, documentele se depun in dublu exemplar

Comentariile nu sunt permise.