Certificatul de deces

Certificatul de deces

Întocmirea actului de deces se face la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civila la primăria în a cărei rază s-a produs decesul.
Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viată a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Au obligatia de a face declaratia de deces:
• Membrii familiei
• Rudele decedatului
• In lipsa persoanelor enumerate mai sus obligatia de a declara decesul in Romania le revine colocatarilor, vecinilor, administratiei imobilului, medicului sau alta persoana din unitatea sanitara unde s-a produs decesul
• In cazul decedarii persoanei in penitenciar sau intr-o institutie de protectie sociala, obligatia de a face declaratia de deces revine administratiei institutiei penitenciarului.

Documente necesare declararii decesului:
• Certificat medical constatator al decesului intocmit si semnat de medicul care a facut constatarea/Salvarea/spital (dupa caz), in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari si stersaturi;
• Actul de identitate al persoanei decedate;
• Certificat de nastere si de casatorie, dupa caz;
• Livret militar sau, dupa caz, adeverinta de recrutare, pentru persoanele supuse obligatiilor militare pana la 60 ani;
• Actul de identitate al declarantului decesului;
• Actul de intretinere a decedatului ( daca este cazul)

 

In cazuri speciale:
Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În astfel de cazuri este necesară dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face doar cu aprobarea parchetului.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute mai sus, va depune în scris motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului.

După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului adeverinţa de înhumare sau de incinerare a cadavrului.
Adeverinţa de înhumare sau de incinerare a cadavrului se eliberează într-un singur exemplar, în cazul în care declarantul decesului nu mai deţine adeverinţa, la solicitarea acestuia se poate elibera un duplicat.

Formulare completate de solicitant:
• Declaratie cu mostenitorii legali si testamentari în cazul ca decedatul a avut domiciliul pe raza Municipiului Brasov.
• Declaratie cu motivele neprezentarii actului de identitate sau livretului militar ale decedatului.
• Cerere de înregistrare a decesului în cazul nerespectarii termenul legal.

Nota: toate documentele se depun in original si copie.
Certificatul de deces (se obtine in baza actelor mentionate, de la starea civila sau primaria localitatii in raza careia a survenit decesul).

  Documente se depun la:
 Primaria Municipiului Brasov

Serviciul Stare Civila

BIROUL 27 – INREGISTRARI DECESE (Intrarea din strada N.Iorga)

Program:
• Luni – Joi: 08:30 – 16:30
• Vineri: 08:30 – 14:00
• Sambata: 09:00 – 13:00

Tel: 0268 416 550 int. 168

Link Primaria Brasov

Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate se face pe baza adeverinţei eliberate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea. Adeverinţa se întocmeşte pe baza certificatului de deces eliberat de autorităţile străine şi a traducerii legalizate a acestuia.

 

Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică a României, adeverinţa se întocmeşte pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatică sau de oficiul consular de carieră.
Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la:
• locul de naştere al celui declarat mort;
• domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate;
• domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul declarantului nu sunt cunoscute.

Comentariile nu sunt permise.