Pasaport mortuar

Paşaportul mortuar

În conformitate cu prevederile art.29 alin.(2) din Legea nr.102/2014, „pentru aducerea în România a persoanelor decedate sunt necesare aprobarea oficiului consular al României din ţara respectivă, aprobarea autorităţilor de sănătate publică din ţara respectivă, precum şi declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului în care are loc înhumarea„.

Ca urmare, solicitarea pentru aprobarea transportului sicriului cu corpul neînsufleţit în România se adresează de un membru al familiei sau de firma de pompe funebre care se ocupă de transport la oficiul consular în a cărui jurisdicţie consulară a avut loc decesul.

Acest serviciu poate fi solicitat la sediul oficiului consular sau prin poştă.

Pentru eliberarea pașaportului mortuar sunt necesare următoarele documente (prezentate obligatoriu în original):

 • Documentul de identitate românesc (carte de identitate/buletin/paşaport) al persoanei decedate; acesta va fi reţinut la ambasadă şi trimis în ţară autorităţilor române, pentru retragere din uz; dacă persoana decedată deţinea (şi) altă cetăţenie, se va adăuga şi o fotocopie a paşaportului străin;
 • Dacă persoana decedată nu mai deţinea cetăţenia română la momentul decesului, este necesară anexarea fotocopiilor certificatelor de stare civilă (certificatul de naştere românesc este obligatoriu!)
 • Certificatul de deces emis de autorităţile americane, prevăzut cu Apostila Convenției de la Haga privind suprimarea obligativității supralegalizării, încheiată la 5 octombrie 1961 (apostilarea se efectuează la Secretarul de Stat al statului emitent al certificatului de deces);

NOTĂ: acest certificat va fi întocmit în dublu exemplar: unul va fi reţinut la oficiul consular pentru obţinerea paşaportului mortuar, iar al doilea trebuie să revină familiei persoanei decedate, pentru înregistrarea decesului în evidenţele de stare civilă din România (doar pentru cazul în care persoana decedată deţinea cetăţenia română la momentul decesului);

 • Dovada că defunctul nu a suferit de o boală infecţioasă sau contagioasă – se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul;
 • Certificatul de îmbălsămare – se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul;
 • Dovada că sicriul a fost sigilat în mod corespunzător şi nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător – se emite de către firma de pompe funebre care pregăteşte transportul;
 • Autorizarea prealabilă (eliberare) a corpului pentru înmormântare – în cazul în care decesul a survenit în urma unei acţiuni violente sau din motive neelucidate;
 • Scrisoarea/Cererea de solicitare a paşaportului mortuar de către firma funerară/ruda persoanei decedate (se anexează copia actului de identitate/paşaport a persoanei solicitante);
 • Declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului din România unde va fi înhumată persoana decedată (adeverinţă de la preot/administraţia cimitirului privitoare la existenţa unui loc de veci unde va fi înhumată persoana decedată, semnată şi parafată); adeverinţa poate fi trimisă din ţară în mod operativ pe fax sau scanată pe email, cu condiţia să fie perfect inteligibilă;
 • Itinerariul sicriului – poate fi menţionat în scrisoare/cerere, cu specificarea căii de transport şi locurile de plecare din SUA şi sosire din Romania;
 • Când solicitarea s-a efectuat prin poştă, se adaugă un plic autoadresat şi timbrat corespunzător, pentru returnarea actelor originale trimise (mai puţin a celor care au fost indicate că se reţin) şi a paşaportului mortuar.

Nu se percep taxe consulare pentru eliberarea paşaportului mortuar (se emite în regim de gratuitate).

Pentru cererile depuse la ghişeu, soluţionarea se poate face în aceeaşi zi.

 Transportul urnelor funerare

Pentru transportul în România a unei urne funerare sunt necesare doar certificatul de deces şi adeverinţa de incinerare (nu este necesară aprobarea oficiului consular). Trebuie avut însă în vedere că, dacă se doreşte înhumarea urnei în România, iar persoana decedată deţinea cetăţenia română la momentul decesului, familia va trebui să înregistreze în evidenţele de stare civilă din România decesul, prin transcriere/înscriere, şi să obţină un certificat echivalent românesc, care va fi necesar pentru oficierea slujbei de înmormântare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *